nieuworganiseren.nu
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

Menu

Holacratie

Holacratie is een nieuwe manier van het inrichten en besturen van organisaties waarbij de nadruk ligt op zelforganisatie en het ontwikkelen van collectieve kennis en creativiteit. Het vormt een antwoord op wat management-goeroe Gary Hamel de ‘resilience gap’ noemt: ‘The world is becoming turbulent faster than organizations are becoming resilient.’

Holacratie (holacracy) is een besturingssysteem voor de organisatie, waarbij flexibiliteit en aanpassingsvermogen ingebed worden in het hart van de organisatie. De naam verwijst naar besturing door de ‘holarchie’, of de natuurlijke structuur van de organisatie.

Het holacratische besturingssysteem bestaat uit drie elementen:

  • een organisatiestructuur;
  • een overlegstructuur;
  • een drietal principes voor dynamische sturing.
Cirkels: lead links en respresentative links

De holacratische organisatiestructuur bestaat uit zelf-organiserende cirkels die dubbel-gelinkt zijn met elkaar. De dubbele link bestaat uit een ‘lead link’, die stuurt op resultaten, en een ‘representative link’, of kortweg ‘rep link’, die zorg draagt voor de gezondheid van de cirkel. Zelf-organisatie geschiedt via de overlegstructuur, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het operationele proces (het werk) en het beleidsmatige proces (de organisatie van het werk). Operationeel kent elke cirkel daarom korte dagelijkse updates en een wekelijks werkoverleg waarin op effectieve wijze wordt afgestemd over de inhoud, door informatie uit te wisselen en door operationele besluiten te nemen.

Dynamisch sturen

Naast de dagelijkse updates en werkoverleggen komt de cirkel op minder frequente basis (bijv. maandelijks) bijeen voor het roloverleg. In dit overleg staan het formele beleid en de rollen en verantwoordelijkheden centraal. Deze worden via Integratieve Besluitvorming gecreëerd, gewijzigd of geschrapt. Het doel is om de actuele spanningen op werkbare wijze te adresseren, in overeenkomst met de drie principes van dynamisch sturen:

  1. Besluiten worden gebaseerd op actuele spanningen (wat is, niet wat als);
  2. Elk besluit kan op elk moment herzien worden;
  3. Het doel is een werkbaar besluit, niet het ‘beste’ besluit (want dat ontstaat gaandeweg, als nieuwe informatie wordt geïntegreerd in het besluit).
Overlegcultuur

De combinatie van deze drie principes neemt veel ‘ruis’ weg en helpt de organisatie om snelle, werkbare besluiten te nemen en vervolgens op basis van actuele gegevens bij te blijven sturen. Het onderscheid tussen het werkoverleg en het roloverleg maakt een meer gefocuste en effectieve overlegcultuur mogelijk, waardoor de kwaliteit van zowel het operationele als het beleidsproces sterk verbeterd worden.

Briant Robertson en David Allen

Holacratie is mede ontwikkeld door Brian Robertson, een directeur van een softwarebedrijf, die het eerst in zijn eigen bedrijf toepaste. Het is losjes gebaseerd op zowel de sociocratie als ‘agile development’, een praktijk die bekend is uit de wereld van de open source-beweging, waarbij gebruik gemaakt wordt van collectieve kennis en creativiteit in een open netwerk. Daarnaast vormt het boek van David Allen, Getting things done, een belangrijke inspiratiebron.

Meer informatie: http://www.holacracy.org/.

Of lees hier over organisaties die met holacratie werken.

 

 

 

X

Word lid van nieuworganiseren.nu

Dit artikel wordt je gratis aangeboden door nieuworganiseren.nu. Steun ons en word lid van de coöperatie. Je krijgt dan bovendien gratis toegang tot de Bende van Hoe en korting op bijeenkomsten en boeken.

1 Comment:

  1. […] on http://www.nieuworganiseren.nu Share this:TwitterFacebookLinkedInGoogle +1PinterestLike this:LikeBe the first to like […]

Laat een bericht achterSend this to friend